Simply the best

Sıvı Yükler

 Ham Petrol, Petrol Ürünleri, Kimyasallar, LPG/LNG, Madeni Yağlar

  

 

 

 

 

   

 Ürün Kalite ve Miktar Gözetimi 

 • Kalite Sertifikalaması 

 • Miktar Sertifikalaması

 • Numune Alımı, Mühürlenmesi ve Raporlanması

 
   

 Kargo Tankları Kontrolü

 • Tank Kontrol Sertifikalaması
 • Tank Temizlik Sertifikalaması
 • Tank Kalibrasyonları
 
   

 Gemi Gözetimi

 • Balast ve boşlukların kontrolü
 • Yakıt Gözetimi
 • Kira Giriş-Çıkış gözetimi
 
   

 Boru Hattı Gözetimi

 • Boru Hattı transfer gözetimi
 • Boru Hattından numune alımı
 • Basınç Testleri
 
Copyright © 2013 Bosphorus Gözetim, Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır.